Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 13/01/2020

Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 13/01/2020

Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 13/01/2020

Nội dung: Nhật ký an ninh hôm nay có những tin chính sau: + Những kẻ gây rối không đại diện người dân Đồng Tâm + Đất sân bay Miếu Môn địa giới xã Đồng Tâm là đất Quốc Phòng + Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định Tư pháp + Bộ Công an gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu nhân dịp đầu Xuân + Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong đấu tranh phòng, chống ma túy Và các tin tức đáng chú ý khác!