Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 11/01/2020

Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 11/01/2020

Nhật ký an ninh hôm nay | Tin tức 24h Việt Nam | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 11/01/2020

Nội dung: Nhật ký an ninh hôm nay có những tin chính sau: + Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 + Thanh tra Bộ Công an triển khai công tác năm 2020 + Nâng cao chất lượng công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND + Công an tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 + Công an TP Cần Thơ triển khai công tác năm 2020 + Thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 42 Và các tin tức đáng chú ý khác!