Nhật Bản: Giảm giờ lao động vì dân làm quá

Nhật Bản: Giảm giờ lao động vì dân làm quá "hăng"

Nhật Bản: Giảm giờ lao động vì dân làm quá "hăng"

Nội dung: Trước tình trạng nhiều nhân viên bán hàng làm việc quá sức tới mức tử vong, các cửa hàng Nhật Bản đã quyết định đóng cửa sớm để giảm giờ làm của các nhân viên.