Nhật Bản: Độc đáo hình thức làm việc tại nhà

Nhật Bản: Độc đáo hình thức làm việc tại nhà

Nhật Bản: Độc đáo hình thức làm việc tại nhà

Nội dung: Là một trong những biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông, làm việc tại nhà đã trở thành một điều hết sức bình thường tại đất nước Nhật Bản.