Nhật Bản: Đất Phật Xứ Phù Tang

Nhật Bản: Đất Phật Xứ Phù Tang

Nhật Bản: Đất Phật Xứ Phù Tang

Nội dung: Thành cổ Osaka - Dấu tích của một ngôi cổ tự: Đã từ rất lâu, người Nhật xem việc thờ Nữ thần Mặt Trời là tín ngưỡng chính của dân tộc Nhật. Song, rất ít người biết rằng với Nhật Bản, Phật giáo được xem là một quốc giáo quan trọng.