Nhật Bản - chết vì

Nhật Bản - chết vì "trung thành tuyệt đối"

Nhật Bản - chết vì "trung thành tuyệt đối"

Nội dung: Vấn nạn "trung thành tuyệt đối" này đang đe dọa đến người lao động Nhật Bản. Hàng năm, người chết ngay tại bàn làm việc hoặc tự tử vì áp lực ngày một tăng tại Nhật Bản.