Nhà mạng phải chuyển thuê bao 11 số trước ngày 7/10

Nhà mạng phải chuyển thuê bao 11 số trước ngày 7/10

Nhà mạng phải chuyển thuê bao 11 số trước ngày 7/10

Nội dung: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố thời điểm cuối cùng các nhà mạng phải hoàn thành việc chuyển thuê bao từ 11 số về 10. Từ khoảng thời gian từ 15/9-7/10 hơn 70 triệu thuê bao 11 số sẽ về 10 số.