Nhà hàng bằng kính dưới nước lớn nhất thế giới

Nhà hàng bằng kính dưới nước lớn nhất thế giới

Nhà hàng bằng kính dưới nước lớn nhất thế giới

Nội dung: Trải nghiệm bữa ăn có một không hai với nhà hàng bằng kính nằm sâu dưới mặt biển lớn nhất tại Cộng hòa Maldives