Người Việt sẽ khó thay đổi thói quen dùng

Người Việt sẽ khó thay đổi thói quen dùng "thịt ấm"

Người Việt sẽ khó thay đổi thói quen dùng "thịt ấm"

Nội dung: Thói quen tiêu dùng của Việt xưa nay là sử dụng "thịt ấm" - loại thịt được bán ngay sau giết mổ tại chợ. Và điều này sẽ rất khó thay đổi ngay cả khi thịt mát xuất hiện.