Người Thừa Kế

Người Thừa Kế

Người Thừa Kế

Nội dung: Người thừa kế xoay quanh cuộc sống của những người làm trong ngành luật. Trịnh Hạo và Thang Ninh đều là những luật sư tận tâm với công việc. Trịnh Hạo vốn làm việc ở Mỹ nhiều năm, sau một biến cố anh đã quyết định về Trung Quốc tiếp tục hành nghề. Lúc này, Trịnh Hạo phải đối đầu với nhiều thử thách trong cuộc sống, rắc rối lớn nhất của anh chính là cô gái mang tên Thang Ninh.