Người Hàn Quốc lũ lượt tự nguyện

Người Hàn Quốc lũ lượt tự nguyện "vào tù"

Người Hàn Quốc lũ lượt tự nguyện "vào tù"

Nội dung: Để có thể tránh xa thế giới ồn ào bên ngoài thì nhà tù có thể xem là một điểm đến lý tưởng. Người dân Hàn Quốc mới đây đã lựa chọn dịch vụ này cho việc thư giãn.