Người dùng Việt vẫn chỉ quen nghe

Người dùng Việt vẫn chỉ quen nghe "nhạc chùa"

Người dùng Việt vẫn chỉ quen nghe "nhạc chùa"

Nội dung: Do thói quen dùng miễn phí đã ăn sâu trong tiềm thức người Việt, nên việc trả phí để nghe nhạc nhiều người vẫn chưa sắn sàng.