Người đàn ông là vết nhơ duy nhất của Lưu Diệc Phi

Người đàn ông là vết nhơ duy nhất của Lưu Diệc Phi

Người đàn ông là vết nhơ duy nhất của Lưu Diệc Phi

Nội dung: Nhờ mối quan hệ của cha nuôi, Lưu Diệc Phi được tham gia các dự án phim Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/nguoi-dan-ong-la-vet-nho-duy-nhat-cua-luu-diec-phi-c14167.htm