Người dân kể lại khoảnh khắc cháy căn nhà ở phố Định Công Hạ: “Thấy bàn tay vẫy cầu cứu từ tầng cao”

Người dân kể lại khoảnh khắc cháy căn nhà ở phố Định Công Hạ: “Thấy bàn tay vẫy cầu cứu từ tầng cao”

Người dân kể lại khoảnh khắc cháy căn nhà ở phố Định Công Hạ: “Thấy bàn tay vẫy cầu cứu từ tầng cao”

Nội dung: "Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ở cửa sổ tầng cao và chiếc đèn pin soi ra từ đó. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/nguoi-dan-ke-lai-khoanh-khac-chay-lon-can-nha-o-pho-dinh-cong-ha-thay-ban-tay-vay-cau-cuu-tu-tang-cao-c14176.htm