Ngỗng Và Rùa

Ngỗng Và Rùa

Ngỗng Và Rùa

Nội dung: Bài học về sự im lặng sẽ được nhắc đến trong tiểu phẩm này. "Không nên ăn mọi thứ cũng như không nên nói mọi điều'' - Câu chuyện giữa ngỗng và rùa được ông cháu nhà Khốt ta bít kể lại mang đầy tính nhân văn và ẩn chứa bài học sâu sắc. Bạn rù vì một phút nông nổi không kìm được mình mà lỡ mở miệng nói ra trong khi rùa ta đang ngậm vào một chiếc que để được di dư sang vùng đất trù phú hơn, ngay lập tức đã phải chịu hậu quả ngay lập tức.