Ngọc Trinh quảng cáo sách: Chuyên gia nói gì

Ngọc Trinh quảng cáo sách: Chuyên gia nói gì

Ngọc Trinh quảng cáo sách: Chuyên gia nói gì

Nội dung: Việc Ngọc Trinh tham gia quảng cáo sách đã khiến nhiều cuộc tranh cãi nổ ra. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo lại có những đánh giá hoàn toàn khác.