Ngọc Trinh - My Day #25:  Đến Thăm Các Cụ Neo Đơn Tại Mái Ấm Đức Ái

Ngọc Trinh - My Day #25: Đến Thăm Các Cụ Neo Đơn Tại Mái Ấm Đức Ái

Ngọc Trinh - My Day #25: Đến Thăm Các Cụ Neo Đơn Tại Mái Ấm Đức Ái

Nội dung: Theo Ngọc Trinh đến Thăm Các Cụ Neo Đơn Tại Mái Ấm Đức Ái Theo: Youtube Ngọc Trinh Official