Ngọc Trinh - My Day #24: Phá Đảo Busan - Ăn Thử King Crab, Bạch Tuộc Sống...

Ngọc Trinh - My Day #24: Phá Đảo Busan - Ăn Thử King Crab, Bạch Tuộc Sống...

Ngọc Trinh - My Day #24: Phá Đảo Busan - Ăn Thử King Crab, Bạch Tuộc Sống...

Nội dung: Theo chân Ngọc Trinh khám phá Đảo Busan - Ăn Thử King Crab, Bạch Tuộc Sống... Theo: Youtube Ngọc Trinh Official