Ngọc Trinh - My Day #17: Ăn Sập Chatuchak Với 500k (500000 VND)

Ngọc Trinh - My Day #17: Ăn Sập Chatuchak Với 500k (500000 VND)

Ngọc Trinh - My Day #17: Ăn Sập Chatuchak Với 500k (500000 VND)

Nội dung: Ăn Sập Chatuchak Với 500k (500000 VND) - Bangkok Travel Theo: Youtube Ngọc Trinh Official