Ngoài sáng tác hay thì những nhạc sĩ này cũng có giọng hát không thể chê

Ngoài sáng tác hay thì những nhạc sĩ này cũng có giọng hát không thể chê

Ngoài sáng tác hay thì những nhạc sĩ này cũng có giọng hát không thể chê

Nội dung: Những ca sĩ, nhạc sĩ đa tài. Tự mình sáng tác và tự mình hát luôn.