Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm tiền giỏi, thành công hơn

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm tiền giỏi, thành công hơn

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm tiền giỏi, thành công hơn

Nội dung: Trong thực tế, một nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng phụ nữ trẻ, sống độc lập có khả năng kiếm nhiều tiền, làm việc chuyên nghiệp và học hỏi được nhiều điều hơn những người lập gia đình sớm.