Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời

Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời

Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời

Nội dung: Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92, lúc 2h50, ngày 4/3.