Nghệ sĩ Chí Trung xác nhận rút khỏi Táo Quân, khán giả bùi ngùi làm thơ chia tay

Nghệ sĩ Chí Trung xác nhận rút khỏi Táo Quân, khán giả bùi ngùi làm thơ chia tay

Nghệ sĩ Chí Trung xác nhận rút khỏi Táo Quân, khán giả bùi ngùi làm thơ chia tay

Nội dung: Sau Táo Quân 2018, nghệ sĩ Chí Trung sẽ không còn đồng hành cùng với chương trình thường niên này nữa. Nhiều khán giả đã gọi anh là "huyền thoại" và tiếc nuối khi phải chia tay anh.