Ngày mai, giá xăng có nguy cơ tăng kỷ lục

Ngày mai, giá xăng có nguy cơ tăng kỷ lục

Ngày mai, giá xăng có nguy cơ tăng kỷ lục

Nội dung: Trước áp lực tăng mạnh của giá xăng dầu Thế giới, giá xăng ở nước ta có nguy cơ tăng kỷ lục vào ngày mai, 20/04/2017.