Ngày khai giảng có còn là ngày của học sinh ?

Ngày khai giảng có còn là ngày của học sinh ?

Ngày khai giảng có còn là ngày của học sinh ?

Nội dung: Nhiều bậc cha mẹ đang cho rằng không nên giữ ngày khai giảng 5/9 bởi thực tế các em học sinh đã tựu trường từ giữa tháng 8.