Neymar nhiễm COVID-19

Neymar nhiễm COVID-19

Neymar nhiễm COVID-19

Nội dung: Neymar và 2 ngôi sao khác của PSG đã dương tính với COVID-19.