Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (When a Snail Falls in Love)

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (When a Snail Falls in Love)

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (When a Snail Falls in Love)

Nội dung: Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (When a Snail Falls in Love): Lý Bạch là một cảnh sát giỏi phá án, lãnh khốc cao ngạo. Hứa Hủ là một sinh viên mới ra trường đến thực tập tại nơi anh làm. Cô là một thiên tài phân tích tâm lý tội phạm. Trong quá trình hợp tác phá án, hai người đã nảy sinh tình cảm, nhưng cô nàng thiên tài phân tích tâm lý này trong vấn đề tình cảm lại chậm chạp như ốc sên vậy… (Nguồn: Sưu tầm)