Nên hay không nên xử phạt giáo viên bằng tiền?

Nên hay không nên xử phạt giáo viên bằng tiền?

Nên hay không nên xử phạt giáo viên bằng tiền?

Nội dung: Những vi phạm của giáo viên trong môi trường giáo dục đều sẽ bị xử phạt hành chính. Đây là đề xuất của Bộ GD-ĐT về Nghị định mới. Nhưng điều này liệu có phù hợp?