Nắng 2

Nắng 2

Nắng 2

Nội dung: Phần tiếp theo của bộ phim “Nắng” (2016) vẫn là câu chuyện cảm động về hai mẹ con Mưa - Nắng. Nắng 2 là một canh bạc tham lam đến từ nhà sản xuất. Với kịch bản dông dài và mạch phim gãy vụn, tác phẩm hoàn toàn giết chết tinh thần của phần phim trước.