Năm 2018: Mark Zuckerberg sẽ sửa chữa Facebook

Năm 2018: Mark Zuckerberg sẽ sửa chữa Facebook

Năm 2018: Mark Zuckerberg sẽ sửa chữa Facebook

Nội dung: CEO Facebook Mark Zuckerberg đặt ra mục tiêu phải sửa chữa toàn bộ các lỗi hệ thống của mạng xã hội này trong năm 2018.