Mỹ: Siêu máy bay muốn săn bão Irma

Mỹ: Siêu máy bay muốn săn bão Irma

Mỹ: Siêu máy bay muốn săn bão Irma

Nội dung: Chiếc máy bay đặc dụng của trung tá người Mỹ - Jim Hitterman luôn thực hiện một sứ mệnh không tưởng đó là đi vào tâm bão để "thám thính". Sau 4 lần thành công, Jim sẽ có lần thứ 5 được thử sức với siêu bão Irma.