Mỹ: Lời tiên tri đáng sợ về “thập kỉ bão tố”

Mỹ: Lời tiên tri đáng sợ về “thập kỉ bão tố”

Mỹ: Lời tiên tri đáng sợ về “thập kỉ bão tố”

Nội dung: Một giáo sư người Mỹ đã đưa ra lời tiên tri về một thập kỉ phải chịu nhiều thiên tai mà Mỹ phải gánh chịu trong thập niên thứ 2 của thế kỉ 21.