Muốn Thấy Bầu Trời Tựa Như Ngày Ấy

Muốn Thấy Bầu Trời Tựa Như Ngày Ấy

Muốn Thấy Bầu Trời Tựa Như Ngày Ấy

Nội dung: Muốn Thấy Bầu Trời Tựa Như Ngày Ấy (Our Skyy): là bộ phim thái lan xoay quanh câu chuyện của các cặp đôi đam mỹ với những câu chuyện riêng khác nhau.