Mùng 1 vẫn “chưa phải là Tết”

Mùng 1 vẫn “chưa phải là Tết”

Mùng 1 vẫn “chưa phải là Tết”

Nội dung: Những quốc gia ăn tết sớm nhất và muộn nhất thế giới, cũng như quốc gia kỳ lạ nửa đất nước đã qua năm mới, nửa còn lại vẫn trong năm cũ.