Mưa, lốc, cây đổ đè bẹp xe ô tô sáng nay ở Hà Nội

Mưa, lốc, cây đổ đè bẹp xe ô tô sáng nay ở Hà Nội

Mưa, lốc, cây đổ đè bẹp xe ô tô sáng nay ở Hà Nội

Nội dung: Sau trận mưa sáng nay (31/3), nhiều cây to bị đổ trên đường Phan Huy Chú, Hà Nội Nguồn: Báo Thể thao & Văn hóa