MU lập thống kê khó tin ở Châu Âu, Văn Lâm bị thất sủng ở Muangthong

MU lập thống kê khó tin ở Châu Âu, Văn Lâm bị thất sủng ở Muangthong

MU lập thống kê khó tin ở Châu Âu, Văn Lâm bị thất sủng ở Muangthong

Nội dung: Clip bàn thắng đẹp - MU lập thống kê khó tin ở Châu Âu, Văn Lâm bị thất sủng ở Muangthong