Một ngày làm việc ở Las Vegas, tham dự hội thảo SupplySide West 2019

Một ngày làm việc ở Las Vegas, tham dự hội thảo SupplySide West 2019

Một ngày làm việc ở Las Vegas, tham dự hội thảo SupplySide West 2019

Nội dung: Một ngày làm việc của Phạm Hương ở Las Vegas, tham dự hội thảo SupplySide West 2019