Món CUA TUYẾT SIÊU THỊT của Phạm Hương mùa Valentine có gì?

Món CUA TUYẾT SIÊU THỊT của Phạm Hương mùa Valentine có gì?

Món CUA TUYẾT SIÊU THỊT của Phạm Hương mùa Valentine có gì?

Nội dung: Đây là video làm về food đầu tiên của Hương. Hy vọng video này sẽ là 1 gợi ý cho các bạn để làm vào dịp valentine cũng như những bữa tiệc khác.