Mối quan hệ 'Mẹ Con' K-ICM bị mổ xẻ và sự thật phanh phui sau MV Hoa Vô Sắc

Mối quan hệ 'Mẹ Con' K-ICM bị mổ xẻ và sự thật phanh phui sau MV Hoa Vô Sắc

Mối quan hệ 'Mẹ Con' K-ICM bị mổ xẻ và sự thật phanh phui sau MV Hoa Vô Sắc

Nội dung: Sau MV Hoa Vô Sắc, Mẹ nuôi K-ICM vừa bị fan lên tiếng đặt nghi vấn về mối quan hệ mẹ con cùng hoạt loạt drama xoay quanh câu chuyện trả cát xê cho Jack.