Mimosa & LND VS ViruSs & Pewpew: Phá đảo PUBG

Mimosa & LND VS ViruSs & Pewpew: Phá đảo PUBG

Mimosa & LND VS ViruSs & Pewpew: Phá đảo PUBG

Nội dung: Các streamer nổi tiếng nhất của eSports VIệt Nam cùng chơi PUBG.