Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội giảm gần 10 độ C

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội giảm gần 10 độ C

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội giảm gần 10 độ C

Nội dung: Trong những ngày cuối tuần, miền Bắc đón liên tiếp nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét.