Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Nội dung: Trên biển đông áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, miền Bắc đêm và sáng có mưa, ngày mai trời hửng nắng để rồi sau đó sẽ đón một đợt không khí lạnh mới.