Miền Bắc rét đậm diện rộng

Miền Bắc rét đậm diện rộng

Miền Bắc rét đậm diện rộng

Nội dung: Dự báo thời tiết ngày 12/2/2018: Khu vực Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-17 độ.