Messi chi tiền tỷ cứu Ronaldinho - nghĩa cử cao đẹp của một thiên tài

Messi chi tiền tỷ cứu Ronaldinho - nghĩa cử cao đẹp của một thiên tài

Messi chi tiền tỷ cứu Ronaldinho - nghĩa cử cao đẹp của một thiên tài

Nội dung: Hậu trường thể thao - Messi chi tiền tỷ cứu Ronaldinho - nghĩa cử cao đẹp của một thiên tài