Man City chờ đấy, M.U giờ sẽ đáp trả đủ mọi tủi nhục

Man City chờ đấy, M.U giờ sẽ đáp trả đủ mọi tủi nhục

Man City chờ đấy, M.U giờ sẽ đáp trả đủ mọi tủi nhục

Nội dung: Hậu trường thể thao - Man City chờ đấy, M.U giờ sẽ đáp trả đủ mọi tủi nhục