Mai Ngô - Luna Đào tranh nhau “dí” top 5 ở KOC VIETNAM 2023

Mai Ngô - Luna Đào tranh nhau “dí” top 5 ở KOC VIETNAM 2023

Mai Ngô - Luna Đào tranh nhau “dí” top 5 ở KOC VIETNAM 2023

Nội dung: Trailer Chung kết KOC VIETNAM 2023 hé lộ loạt diễn biến kịch tính và hấp dẫn. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/mai-ngo-luna-dao-tranh-nhau-di-top-5-o-koc-vietnam-2023-c14034.htm