Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử (The Tomb of Ghost Blows Out the Light)

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử (The Tomb of Ghost Blows Out the Light)

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử (The Tomb of Ghost Blows Out the Light)

Nội dung: Từ một chuyến vào núi bẫy chồn lại bắt được gấu dữ, những sự kiện dồn dập đã đưa Hồ Bát Nhất và Tuyền béo lên cao nguyên Nội Mông xa xôi để lạc bước vào cấm khu – vùng rừng động Bách Nhãn, tương truyền là hang ổ của con yêu long màu đen, chiến đấu một mất một còn với con trăn vảy gấm hung dữ và những sinh vật kỳ dị khác, chạm đến bí mật còn kinh khủng hơn theo lời đồn và trong truyền thuyết, là nguyên nhân gây ra cái chết kinh hoàng của bao người… (Nguồn: Sưu tầm)