Ma Đạo Tổ Sư

Ma Đạo Tổ Sư

Ma Đạo Tổ Sư

Nội dung: Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) – kẻ độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình là Giang Trừng người kế thừa Vân Mộng Giang Thị dẫn quân tiêu diệt.Từ đây, nhiều bí mật trong quá khứ cũng liên tiếp được phơi bày.