Lý Nhã Kỳ bàn về đại sứ “Kong: Skull Island”

Lý Nhã Kỳ bàn về đại sứ “Kong: Skull Island”

Lý Nhã Kỳ bàn về đại sứ “Kong: Skull Island”

Nội dung: Nhiều người băn khoăn về sức ảnh hưởng và vai trò của đại sứ du lịch Việt Nam - Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts. Cựu đại sứ Lý Nhã Kỳ nói gì về điều này?