Luyện Đọc Cùng Con: Âm R-S

Luyện Đọc Cùng Con: Âm R-S

Luyện Đọc Cùng Con: Âm R-S

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm R_Rs và những đồ vật mang tên Âm này nhé..